.
.

Myanmar: Phật giáo Thái Lan hỗ trợ tài chính khôi phục một số tự viện tại Bagan


Ngày 09/08/Bính Thân (09/09/2016), Chư tôn đức tăng già tu viện Wat Phra Dhammakaya (Pháp Thân Tự), Bangkok, Thái Lan phát tâm hỗ trợ tài chính để hỗ trợ một số tự viện Phật giáo Myanmar bị thiệt hại trong một trận động đất 6,8 độ richter xảy ra vào ngày 24/08/2016 tại Cố đô Bagan, một khu vực khảo cổ thuộc vùng Mandalay.

Đại diện Thiền sư Dhammajayo, trụ trì tu viện Wat Phra Dhammakaya trao số tài khoản 12.180.000 Kyats tổng cộng hơn 348.000 Baht Thái Lan cho sự khôi phục một số ngôi tự viện bị thiệt hại trong trận động đất tháng 08 vừa qua.
Đại diện chính quyền thành phố Mandalay chân thành tri ân Thiền sư Dhammajayo, trụ trì tu viện Wat Phra Dhammakaya và đoàn đã góp phần bảo tồn tự viện Phật giáo Myanmar trong thời điểm này.
Đại diện chính quyền thành phố Mandalay phát biểu rằng: “Tương lai chúng ta sẽ làm việc với nhau để giúp phục hồi Phật giáo trong cả nước”.
Đây là mối quan hệ thân thiện trong tinh thần linh sơn cốt nhục giữa Thiền sư Dhammajayo và Chư tôn đức tăng già tu viện Wat Phra Dhammakaya, Phật giáo Thái Lan và Phật giáo Myanmar.

Nhờ những nỗ lực của các cơ quan chức năng của khu vực công và tư nhân, chính quyền thành phố Mandalay và Chư tôn đức tăng già tu viện Wat Phra Dhammakaya, Phật giáo Thái Lan hỗ trợ để khôi phục các giá trị văn hóa Phật giáo Myanmar.

Vân Tuyền (Nguồn: Win News)