.
.

Mỹ: Nhìn Lại Mối Quan Hệ Thân Thiện Của Barack Obama Với Phật Giáo


Nhiệm kì của tổng thống Barack Obama đã kết thúc và chúng ta cùng nhìn lại mối quan hệ thân thiện của ông với Phật tử toàn thế giới.

Jan-17-B35-H01

Từ trái sang phải: (1) Tổng thống Obama gặp Đạt Lai Lạt Ma, (2) Obama với Pema Chödrön và (3) Obama đang cầm một bức tượng Phật nhỏ mà ông giữ trong túi.

Nguyên tổng thống Obama đã từng gặp mặt Đạt Lai Lạt Ma hai lần và một lần gặp Pema Chödrön – người đã miêu tả Obama rất tốt bụng và độc đáo. Obama cũng từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng ông giữ một bức tượng Phật nhỏ trong túi và đưa ra tuyên bố đầu tiên của Nhà Trắng vào đúng ngày Phật Đản để nhắc nhở mọi người về những lời dạy hòa bình của Đức Phật.

Khi ở Việt Nam, Obama đã trích dẫn Thích Nhất Hạnh, rồi khi ở Lào, ông đã ca ngợi sức mạnh của đức tin Phật giáo:

“Chúng tôi thấy được sức mạnh mà nhiều người trong số các bạn đã có được từ đức tin Phật giáo. Đức tin nói với bạn rằng bạn có một trách nhiệm đạo đức với người khác, để sống bằng từ bi và trung thực, và nó có thể giúp chúng ta chấm dứt khổ đau nếu chúng ta đi theo chánh niệm và những hành động đúng đắn”.

Dân Nguyễn (Dịch từ Lion’s Roar)/ Pháp bảo