.
.

Các Ngài Tam Tạng của Miến Điện giảng pháp và tụng kinh tại Thái Lan


Thái Lan được biết đến là đất nước của Phật giáo, hơn 95% dân số của Thái Lan theo Phật giáo.

Các sự kiện Phật Giáo quốc tế có uy tín cũng được chọn tổ chức tại Thái Lan như Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc… Vào những ngày đầu Xuân từ 26 đến 31 tháng 01 năm 2017, Chính phủ Hòang gia Thái Lan đã trang trọng tổ chức khóa cầu kinh cho quốc thái dân an mang tên “ Tipitaka Puja Ceremony ” tại Chùa Wat Mahadhatu – Thủ đô Bangkok với sự tham dự danh dự của tất cả các Ngài Tam Tạng đến từ Miến Điện.

Quả thật đây là phước báu cao thượng đối với quốc gia và người dân tại đất nứơc Chùa vàng xinh đẹp này. Nhìn hình ảnh các Ngài Tam Tạng và tăng đòan giảng Pháp và tụng kinh với sự cung nghinh long trọng của Hòang Gia và người dân nơi này thật xúc động.

Xin hoan hỉ với phần thiện phước trang trọng này với đất nước Thái Lan và ngưỡng mong Phật giáo phát triển bền vững tại Thái Lan nói riêng và tòan thế giới nói chung.

Nguyễn Hòai Nam – PD. Ottama