.
.

Giáo lý tối quan trọng của người phật tử: Hiểu thế nào về ba quy y


Quy y là từ Hán Việt, nghĩa là ta trao thân mạng ta cho ai đó. Như ta quy y Phật tức là ta trao thân mạng ta cho Phật. Bạn quy y Thánh thì tức là bạn trao thân cho Thánh. Bạn quy y ma, quỷ thì bạn trao mình cho ma quỷ rồi.


giao ly toi quan trong cua nguoi phat tu hieu the nao ve ba quy y
Nam mô A Di Đà Phật!

Các bạn đồng tu thân mến!

Nhiều bạn hỏi tôi Quy y Tam bảo là như thế nào? Tôi xin trả lời: Quy y Tam bảo là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng.

Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của hai chữ Quy – Y.

Quy y là từ Hán Việt, nghĩa là ta trao thân mạng ta cho ai đó. Như ta quy y Phật tức là ta trao thân mạng ta cho Phật. Bạn quy y Thánh thì tức là bạn trao thân cho Thánh. Bạn quy y ma, quỷ thì bạn trao mình cho ma quỷ rồi. Cho nên xác định đối tượng mà chúng ta quy y là rất quan trọng. Đa số mọi người đều quy y Phật A Di Đà thì khi mãn báo thân, Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn bạn, còn bạn quy y ma, quỷ thì khi bạn chết, ma, quỷ sẽ là người đến dẫn bạn đi.

Trước tiên nói về quy y Phật: Phật là đấng giác ngộ đầy đủ trí tuệ phước huệ, đáng là bậc để chúng ta quy y và học tập theo gương các Ngài để tu hành thoát ly sinh tử luân hồi, mau chóng thành Bồ Tát, thành Phật.

Thứ hai là quy y Pháp: Đó là kinh điển giáo lý của Phật nói, những kinh nghiệm các Ngài đã tu mà thành tựu quả vị, các Ngài đã ghi lại chỉ bảo hướng dẫn chúng ta, lấy đó mà y giáo phụng hành để thành tựu như các Ngài.

Thứ ba là quy y Tăng: Quy y Tăng là chúng ta quy y các vị đại Bồ Tát, đại diện tiêu biểu cho tăng chúng tu hành mẫu mực, làm thước đo cho chúng ta học tập và noi theo như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Đại Hạnh Phổ Hiền, ngài Địa Tạng v.v…

Còn đối với những người phàm đang tu hành tại các chùa, lâm tự thì các vị đó đang tự trang nghiêm thân, chưa hoàn thiện nên chỉ có thể là người đứng ra chứng minh sự quy y của các quí bạn mà thôi. Nhiều thầy không hiểu, hay cố tình không hiểu khi mà bản thân mình còn bao nhiêu phiền não quấy phá chưa vượt qua nổi, chưa thực sự là gương vàng thước ngọc cho phật tử noi theo nhưng lại nói: “Con đến đây! Thầy sẽ quy y cho con!”. Điều này là không đúng! Là sự lạm dụng, sai giáo lý nhà Phật.

Vì sao? Vì nếu thầy tu sai, thầy phá giới ta cũng quy y vị đó sao? Chúng ta phải hiểu rõ điều như thế! Cho nên, các vị sư tổ thường dạy chúng ta phải biết “tầm thầy mà học đạo” là đạo lý này. Phật dạy chúng ta đã quy Phật không được quy y thần, thánh, ma quỷ là vì vậy, vì thế chúng ta phải ghi nhớ điều này.

Xin chúc các quí bạn đang đứng trước ngưỡng cửa của Tam bảo, hãy đến nhờ các quý thầy chứng minh cho các quí bạn quy y Tam bảo. Và khi bạn đã vào ngôi nhà của Tam bảo, bạn đã chính thức trở thành người con Phật, là thành viên của gia đình phật tử. Chúng tôi hoan hỷ chức mừng các bạn.

Các bạn đồng tu thân mến!

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta quy y đấng cha lành Phật A Di Đà đó chính là Ngài mong muốn cho chúng ta khi mãn báo thân này sẽ được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng ta về Tây phương Cực Lạc quốc nhưng với điều kiện chúng ta phải một lòng tinh tấn trì niệm danh hiệu của Ngài, một lòng cầu nguyện vãng sinh Tây phương Cực Lạc. Chúng ta sẽ hẹn cùng nhau kẻ trước người sau đều được cha lành đến tiếp dẫn chúng ta về Tây phương Cực Lạc. Hoan hỷ! Hoan hỷ! Chúng mừng các bạn.

Trân trọng vô vàn!
Cư sĩ Quảng Tịnh