.
.

Trung Quốc: Mở Cửa Hành Bái Miễn Phí Xá Lợi “Bắc Kinh Phật Nha”


Từ ngày 22/5 đến ngày 22/6/2017, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo tín chúng Phật giáo, stupa xá lợi răng Đức Phật của Chùa Linh Quang (Bắc Kinh) mở cửa miễn phí cho công chúng hành bái.

June-17-B15-H01

Thời gian mở cửa:

– Buổi sáng từ 9:00 – 12:00

– Buổi chiều từ 13:00 – 16:00

Tín chúng có thể nhận vé miễn phí theo thứ tự hành bái, thời gian phát vé như sau:

– Buổi sáng từ 8:00 – 11:00

– Buổi chiều từ 12:30 – 15:00

Stupa xá lợi răng Bát Đại Sở Phật của Chùa Linh Quang được xây dựng từ năm 1958 – 1964, bên trong chứa xá lợi răng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trước năm Phật lịch 2559, Bổn sư Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch, đệ tử Ngài từ trong di tro tìm được một mảnh xương đỉnh đầu, hai mảnh xương bả vai, bốn chiếc răng, một xá lợi xương ngón tay và 84.000 viên xá lợi chân thân.

Trong số bốn chiếc răng, tức xá lợi răng Đức Phật, thì hai chiếc tương truyền đã bị Đế Thích Thiên (Śakro devānām indrah), Hải Long cung cất giữ, chỉ còn lại hai chiếc trên nhân gian thì một chiếc được lưu trong stupa xá lợi tại Sri Lanka, gọi là “Tích Lan Phật Nha”; chiếc còn lại chính nằm tại Chùa Linh Quang, gọi là “Bắc Kinh Phật Nha” hoặc “Pháp Hiến Phật Nha”.

Dân Nguyễn (Dịch từ FJXW)