.
.

Bangladesh: Cải Tạo Quần Thể Chùa Somapura Mahavihara


Quần thể chùa Somapura Mahavihara nằm ở khu vực Paharpur, phía dưới Badalgachhi của huyện Nagaon (Bangladesh).

UNESCO đã công nhận Somapura Mahavihara là di sản thế giới vào năm 1985.

Đây là một trong chùa Phật giáo nổi tiếng nhất trong tiểu lục địa Ấn Độ. Nó có niên đại gần như cùng thời với các di tích Halud Vihara và Sitakot Vihara ở Nawabganj của huyện Dinajpur.

Bên dưới là một số tấm ảnh Somapura Mahavihara đang trong quá trình cải tạo:

June-17-B25-H01

Công cuộc khai quật tại Paharpur đã xác địnhSomapura Mahavihara được xây dựng dưới triều đại Pola. (Ảnh: Khondaker Md Abdur Rou /Nguồn: DHAKA TRIBUNE)

June-17-B25-H02

Điểm hấp dẫn chủ yếu của quần thể này là các đồ tạo tác bằng đất nung. (Ảnh: Khondaker Md Abdur Rou)

June-17-B25-H03

Chữ viết trên các trụ cột Paharpur đề cập đến năm thứ 5 thuộc triều Devapala cùng với tên của Bhiksu Ajayagarbha. (Ảnh: Khondaker Md Abdur Rou)

June-17-B25-H04

Các ngôi đền và khu ăn uống mới được xây dựng trong khu vực quần thể Somapu. (Ảnh: Khondaker Md Abdur Rou)

Dân Nguyễn (Dịch từ Dhaka Tribune)