.
.

Chuyên mục: Nghi lễ, Văn Hóa

Tăng đoàn Phật giáo Nhật Bản làm lễ Tán Hoa cúng dường Tam Bảo tại Chùa Hòa Phúc

Trên tinh thần Đạo Phật không biên giới, bằng trái tim và lòng vị tha rạng ngời của những hành giả mang sứ mạng thiêng liêng “Phục vụ chúng sinh là cúng...

Chuyện vàng mã theo quan điểm Phật giáo

Trung ương Giáo hội đã ban hành công văn về việc “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc đưa tang”, trong tinh thần hưởng ứng đề nghị của Ủy ban An...

Ý nghĩa của nghi thức tắm Phật

Mỗi năm đến mùa Phật đản, các chùa đều làm lễ tắm Phật và đọc bài kệ, bài chú tắm Phật. Nếu tin rằng bài chú tắm Phật có tính cách linh thiêng thì...

Xin đừng trần tục hóa chốn Thiền môn

Thật tiếc cho nét đẹp truyền thống của ngày giỗ nói chung và đặc biệt là ngày giỗ Tổ tại chùa nói riêng có thể bị mất đi và lui dần vào quá khứ....

Yếu chỉ kinh tụng hằng ngày chùa Linh Xứng

Chúng tôi biên soạn Kinh tụng hằng ngày dựa trên nền tảng căn bản 49 bài Kinh Phật cho người tại gia do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn. Ở đây chúng...

Nghi lễ của đạo Phật – nghi lễ “mở” nhưng đừng đánh mất ý nghĩa truyền thống

Nghi lễ là cái được sáng tạo sau khi đức Phật nhập diệt, mà một trong những mục tiêu là thể hiện sự kính ngưỡng đối với Đức Phật và giáo pháp của...

Tràng hạt – Pháp khí tu tập trong Phật giáo

Tràng hạt khởi nguồn từ Ấn Độ và đã trở thành một vật quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa của tín đồ các tôn giáo và trong xã hội Ấn...