.
.

Chuyên mục: Lịch Sử- Tư Liệu, Nhân Vật, Sự Kiện

Bài phỏng vấn Thiền sư Thích Nhất Hạnh chấn động phương Tây

“Đừng nghĩ quá nhiều về việc phải làm ngay điều gì đó cho người khác – cần phải đặt vấn đề cuộc sống của bản thân mình lên trước. Cuộc...