.
.

Chuyên mục: Phật giáo với tuổi trẻ, Tuổi Trẻ

Làm Thế Nào Để Thoát Khỏi Tình Duyên Đau Khổ Với Bạn Đạo Đồng Tu?

VẤN: Con đang vướng vào một chuyện tình duyên ngang trái không biết phải hành xử thế nào cho đúng. Con 32 tuổi, đã có gia đình, có hai con, gia đình đều khá...

Bồ đề soi sáng thân tâm

Bồ Đề Tâm (Bodhicitta) là một thứ năng lượng rất mạnh – chính nó đã đẩy chúng ta đi xuất gia. Không xuất gia thì ta chịu không nổi. Nó mạnh đến...